Quy hoạch 1/500 là gì? Trình tự lập quy hoạch 1/500 như thế nào?

Quy hoạch 1/500 rất quan trọng trong việc xây dựng, đầu tư bất động sản. Vậy quy hoạch 1/500 là gì? Trình tự lập quy hoạch như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn. 

Những điều cần biết về quy hoạch 1/500

Khái niệm

Quy hoạch 1/500 là một dạng tên gọi của bản đồ quy hoạch. Thông qua bản đồ này sẽ xác định được cụ thể về mốc lộ giới nằm trong khu vực được quy hoạch. Có thể hiểu một cách ngắn gọn hơn rằng 1/500 là tiền đề đầu tiên khi muốn bắt đầu lập dự án đầu tư xây dựng. Vì sẽ căn cứ vào nó để kêu gọi đầu tư cũng như nhận giải tỏa đền bù.

Thông qua bản 1/500 chúng ta sẽ nắm rõ được vị trí phân bổ về hạ tầng cũng như vai trò và tính chất của khu vực nằm trong quy hoạch. 

Ý nghĩa của quy hoạch 1/500

Có thể khẳng định bản đồ quy hoạch 1/500 vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư khi muốn thực hiện giao dịch, xây dựng trên khu vực được quy hoạch đó. Nó mang ý nghĩa của việc xác định được các mốc lộ giới trong việc phân chia từng khu vực, để phát triển cơ sở hạ tầng một cách rõ ràng và chính xác nhất. Hơn nữa nhà đầu tư sẽ dựa vào đó để xác định mục tiêu và có định hướng trong việc xây dựng. 

Những mặt bằng có diện tích từ 2ha, 5ha trở lên sẽ cần bắt buộc phải có bản đồ 1/500. Tuy nhiên bản đồ này chỉ có ý nghĩa trong việc xác định khu quy hoạch chứ không mang tính chất pháp lý để làm thủ tục giao dịch mua bán đất.

Trình tự lập khu quy hoạch 1/500 

Muốn lập bản quy hoạch 1/500 thì trước hết cần dựa vào bản quy hoạch 1/2000. Trình tự lập quy hoạch cụ thể như sau:

Định hướng khu quy hoạch để phát triển kinh tế sẽ dựa vào Quốc Hội.

Thủ tướng lập đồ án khu quy hoạch để trình quốc hội để phê duyệt.

Quốc hội phê duyệt đồ án của thủ tướng chính phủ thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh sẽ lập bản quy hoạch 1/500 để trình chính phủ.

Khi quốc hội đã duyệt quy hoạch 1/500, Uỷ ban nhân dân cấp quận/huyện có trách nhiệm lập bản quy hoạch 1/2000 để trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Sau cùng khi phê duyệt dự án 1/2000, chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công dự án sẽ lập bản quy hoạch tỷ lệ 1/500 để trình ủy ban cấp quận/huyện duyệt. 

Cơ sở phê duyệt quy hoạch 1/500

Dự án muốn đi đúng hướng thì sẽ cần đến bản quy hoạch đúng và đầy đủ. Có nghĩa rằng mỗi bản quy hoạch cũng sẽ có quy định riêng phụ thuộc vào từng đơn vị lập quy hoạch. 

Bản đồ 1/500 cần được lập một cách rất chi tiết để có thể thấy được các công trình xuất hiện trên mặt đất, dựa vào đó để phân chia theo từng lô đất và có các mốc lộ giới cụ thể. Mỗi khu đất được phân chia sẽ có một chức năng sử dụng riêng, như vậy thuận tiện hơn cho việc mua bán cũng như quy hoạch thành các sản phẩm xây dựng mới.

Để có thể lập quy hoạch 1/500 sẽ cần đến các chỉ tiêu như sau:

Có đầy đủ vị trí của từng khu vực, công trình hoặc đất đã chia lô sẽ cần trình bày rõ về vị trí. 

Tiến hành xây dựng dự án cần phải nắm rõ được mật độ dân số.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Quyền sở hữu đất và nguyên tắc thiết kế không gian.

Cơ quan phê duyệt quy hoạch 1/500

Ai là người có thẩm quyền phê duyệt bản đồ 1/500? Các cơ quan phê duyệt bao gồm như sau:

Bộ xây dựng: Những dự án được cấp phép từ thủ tướng chính phủ sẽ do Bộ xây dựng phê duyệt quy hoạch.

UBND cấp tỉnh: Những dự án được UBND tỉnh cấp phép sẽ được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch.

UBND huyện: Những dự án được cấp phép từ UBND huyện sẽ được UBND huyện phê duyệt.

Đây chỉ là quy định chung về thẩm quyền phê duyệt trong ngành quản lý hành chính.

Điều kiện để phê duyệt quy hoạch 1/500

Không dễ để có thể được phê duyệt bản đồ 1/500. Những dự án bắt buộc cần phải đáp ứng các điều kiện như sau:

Dự án, công trình xây dựng cần có diện tích 2ha, 5ha trở lên.

Đơn vị chủ đầu tư xây dựng cần có đủ điều kiện tham gia dự án và các giấy tờ pháp lý liên quan.

Cần có văn bản đi kèm cũng như bản vẽ thống kê có kèm chú thích. 

Đơn vị đấu thầu phải chuẩn bị bản đồ chỉ rõ ranh giới của các lô đất đang chuẩn bị xây dựng. 

Bản đồ quy hoạch 1/500 rất quan trọng trong việc xây dựng các công trình vì nó biểu thị chi tiết mốc lộ giới, phân khu cũng như các sản phẩm nằm trên đất/ Mong rằng thông qua bài viết bạn sẽ nắm rõ hơn về khái niệm 1/500 trong bất động sản.