Sổ hồng là gì? Quy định cấp sổ hồng mới nhất 2022

Đất đai được xem là tài sản quý giá của người sở hữu và mỗi mảnh đất đều được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật. Loại giấy tờ quan trọng không thể không có đó chính là sổ hồng. Vậy sổ hồng là gì? Những quy định cấp sổ hồng mới là như thế nào? Tìm hiểu qua thông tin bài viết dưới đây.

Sổ hồng là gì?

Sổ hồng được xem là chứng nhận pháp lý về quyền sở hữu, sử dụng đất, nhà ở hay các tài sản gắn liền trên đất. Sự hợp pháp này được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận và để xác định tính hợp pháp khi sử dụng đất hoặc nếu có xảy ra mâu thuẫn tranh chấp sẽ làm căn cứ xử lý. 

Sổ hồng thực chất là giấy tờ chứng nhận theo mẫu chung bên bìa ngoài có màu hồng cánh sen nên dân thường gọi tắt là sổ hồng. Các giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất trước kia vẫn có giá trị pháp lý và không bắt buộc phải đổi sang mẫu giấy chứng nhận mới. 

Quy định cấp sổ hồng mới nhất 2022

Theo quy định tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 08/02/2021 sửa đổi một số quy định về cấp giấy chứng nhận sổ hồng như sau:

Sửa quy định cấp sổ hồng cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ trong dự án phát triển nhà ở

Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở tại điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP.

Nếu như muốn thay đổi nghĩa vụ tài chính thì người sở hữu là cá nhân hay tổ chức cần phải có chứng từ để chứng minh về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính. 

Chủ đầu tư muốn nghiệm thu công trình sẽ cần thông qua thông báo từ cơ quan chuyên môn về xây dựng. Khi công trình hoàn thành được nghiệm thu và đưa vào sử dụng cũng cần tuân thủ theo quy định về việc cấp quyền chứng nhận sổ hồng. 

Đối với văn phòng đăng ký đất đai sẽ có sự sửa đổi trong việc cấp sổ hồng cụ thể thuộc Nghị định 148/2020/NĐ-CP, theo đó Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Văn phòng đăng ký đất đai sẽ có nghĩa vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, chuyển nhượng đất đai theo quy định tại Khoản 3 Điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP khi đã đủ hồ sơ. 

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được tiếp nhận hồ sơ cấp sổ hồng

Theo như quy định tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP., cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Người dân có thể thỏa thuận thời gian, địa điểm làm thủ tục cấp sổ hồng

Khi người có nhu cầu và văn phòng đăng ký đất đai thỏa thuận về thời gian, địa điểm và trả kết quả thì sẽ giải quyết hồ sơ theo nguyện vọng của người có nhu cầu. Thời gian thực hiện phải đảm bảo hạn mức quy định của UBND cấp tỉnh.

Trên đây là chia sẻ về quy định cấp sổ hồng mới nhất 2022, hy vọng bạn sẽ có thêm những kiến thức thuận tiện hơn trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, sở hữu và chuyển nhượng đất đai.