Trích lục đất là gì? Vai trò của trích lục thửa đất bạn nên biết?

Nếu như quỹ đất do bạn sở hữu đang xảy ra tranh chấp thì trích lục đất đóng góp vai trò không nhỏ trong việc xử lý. Vậy trích lục đất là gì? Tại sao cần trích lục thửa đất? Tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết chia sẻ sau đây.

Trích lục đất là gì?

Trích lục đất là bản chứng nhận có ghi rõ chi tiết về diện tích, vị trí, hình dáng… của thửa đất đã được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Người đứng tên trong trích lục đất có quyền mua bán, chuyển nhượng, tặng cho bất cứ khi nào theo đúng thủ tục quy định của pháp luật. 

Dựa vào trích lục thửa đất cơ quan nhà nước sẽ có thể quản lý được đất đai dễ dàng hơn và khi xảy ra mâu thuẫn tranh chấp thì sẽ có căn cứ để xử lý. Thông qua trích lục thửa đất người sử dụng đất có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan.

Trích lục đất có thể hiểu ngắn gọn là sự rút ra từng phần trong tổng thể bản đồ địa chính. Điều kiện phần trích lục cần được sao y bản chính và phải dựa trên giấy tờ gốc. 

Trích lục đất sẽ được phân loại theo 2 loại:

Trích lục là bản sao cấp từ sổ gốc;

Trích lục là bản sao được chứng thực từ bản chính.

Thông tin trong trích lục thửa đất

Trước khi xác định thông tin trong trích lục thì bạn cần phải nắm rõ chính xác những thông tin được ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Số thứ tự thửa đất, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất (xã, huyện, tỉnh)

Diện tích thửa đất

Mục đích sử dụng đất

Tên người sử dụng đất và địa chỉ thường trú

Các thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất

Bản vẽ thửa đất gồm: Sơ đồ thửa đất, chiều dài cạnh thửa, Hồ sơ kỹ thuật thửa đất…

Tại sao cần trích lục thửa đất?

Trích lục đất đóng góp vai trò quan trọng trong việc xảy ra mâu thuẫn tranh chấp. Ngoài ra còn có rất nhiều vai trò khác cụ thể như sau:

Nếu đất chưa có bản đồ địa chính và không có trích lục đo thửa đất thì cần phải trích đo địa chính thửa đất hoặc trích lục bản đồ địa chính.

Nếu những người sử dụng đất có mâu thuẫn về tranh chấp thì cơ quan chức năng cần có nghĩa vụ cấp trích lục bản đồ địa chính.

Trường hợp muốn chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thì cơ quan chức năng cũng có nghĩa vụ trích lục thửa đất.

Trường hợp người xin giao đất, thuê đất có yêu cầu đến cơ quan nhà nước quản lý về đất đai thì cơ quan tài nguyên và môi trường phải có trách nhiệm thực hiện điều này.

Khi khu vực ranh giới đất bị mất, mờ không nhìn thấy thì cơ quan nhà nước quản lý về đất cũng sẽ thông qua trích lục bản đồ địa chính để xác định giới hạn thửa đất. 

Cách trích lục bản đồ địa chính đất đai

Về thủ tục

Các hồ sơ cần thiết phải có để làm trích lục thửa đất đó là:

Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai;

Hợp đồng/văn bản yêu cầu về trích lục thửa đất;

Giấy tờ về sử dụng đất và các giấy tờ liên quan (bản sao);

Giấy tờ chứng minh nhân thân.

Quy trình thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ xin trích lục thửa đất tại văn phòng đăng ký đất đai nếu người thực hiện là tổ chức. Nộp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nếu người nộp là cá nhân. Phiếu yêu cầu sẽ được nộp tại UBND cấp xã hoặc văn phòng/chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Tiếp nhân và giải quyết hồ sơ, văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện theo đúng quy trình như sau:

Cung cấp trích lục bản đồ cho người có yêu cầu;

Thông báo nghĩa vụ tài chính cho tổ chức, cá nhân (nếu có);

Nếu từ chối cung cấp thông tin phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả

Người yêu cầu thực hiện sẽ cần phải đóng các khoản phí theo quy định, sau đó chờ nhận kết quả trong thời gian không quá 3 ngày. 

Nếu nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; nếu nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Nếu như yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn được xác định theo thỏa thuận.

Trên đây là bài viết chia sẻ trích lục đất là gì cũng như quy trình thủ tục xin cấp trích lục thửa đất. Hy vọng sẽ hỗ trợ cho bạn những kiến thức cần thiết khi làm trích lục thửa đất.